Bilety


Witamy w systemie rezerwacji i sprzedaży internetowej Muzeum Warszawy. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.

Reklamacje dotyczące procesu rezerwowania biletów i/lub zakupu biletów online można składać, wysyłając maila na adres: bilety@muzeumwarszawy.pl lub pisząc do Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Biuro Rezerwacji” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt z naszym Biurem Obsługi Klienta pod adresem: bilety@muzeumwarszawy.pl.


Rodzaj
WARSZTAT: RYSUNKOWE CZWARTKI. SZKICOWNIK WARSZAWSKI
Data

WARSZTATY
WARSZTAT: RYSUNKOWE CZWARTKI. SZKICOWNIK WARSZAWSKI
DOSTĘPNY OD
06.10.2022 17.30
czwartek, 20.10.2022
17.30
SIEDZIBA GŁÓWNA
WARSZTATY
WARSZTAT: RYSUNKOWE CZWARTKI. SZKICOWNIK WARSZAWSKI
DOSTĘPNY OD
10.11.2022 17.30
czwartek, 24.11.2022
17.30
SIEDZIBA GŁÓWNA
WARSZTATY
WARSZTAT: RYSUNKOWE CZWARTKI. SZKICOWNIK WARSZAWSKI
DOSTĘPNY OD
01.12.2022 17.30
czwartek, 15.12.2022
17.30
SIEDZIBA GŁÓWNA