Bilety


Witamy w systemie rezerwacji i sprzedaży internetowej Muzeum Warszawy. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.

Reklamacje dotyczące procesu rezerwowania biletów i/lub zakupu biletów online można składać, wysyłając maila na adres: bilety@muzeumwarszawy.pl lub pisząc do Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Biuro Rezerwacji” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenia.

W razie pytań prosimy o kontakt adresem: bilety@muzeumwarszawy.pl.


Lokalizacje
Kategorie
Data

Kup bilet
Kup bilet
SPACER DLA RODZIN W JĘZYKU UKRAIŃSKIM
23.04 – Krakowskie Przedmieście (od Zygmunta do Kopernika) 7.05 - spacer po bulwarach (Wisła ) 21.05 – Mariensztat i ogrody BUW 4.06 – Wokół pl. Teatralnego i Piłsudskiego 18.06 – Wokół pl. Krasińskich
czytaj więcej
Kup bilet
SPACER ZABYTKOWYM AUTOBUSEM PO BIAŁOŁĘCE [PRAWOBRZEŻNI]
Start 14:00 sprzed Muzeum Warszawskiej Pragi (wycieczka autobusowa)